Database Projekt

3. semesters 2. projekt gik ud på at bygge en database op til en webshop. Udarbejdelsen af databasen skulle dokumenteres med en ER-model og normalisering, use case, CRUD matrix og attributtabel. Forløbet blev struktureret med projektstyring.

SOFTWARE ANVENDT:

  • MySQL Workbench
  • Adobe InDesign
  • Adobe Illustrator
  • MS Project

FAGOMRÅDER TILKNYTTET:

  • Interaktionsudvikling

LINKS