Black Ops

Pludselig en dag på 3. semester mødte vi op til et 48 timers opgave. Vi fik en Photoshop fil, der indeholdte et mockup af et website. Dette skulle vi genskabe med responsivt layout og funktionelt back-end.

SOFTWARE ANVENDT:

  • Adobe Dreamveawer
  • Adobe Photoshop

FAGOMRÅDER TILKNYTTET:

  • Design og visualisering
  • Interaktionsudvikling

LINKS