CSR Kampagne

I 2. semesters 1. projekt skulle vi udarbejde en CSR strategi og kommunikere den ud til målgruppen via online og offline medier. Dette indebar webform validering, målgruppeanalyse og kommunikaitonsstrategier. Derudover lavede vi projektplanlægning.

Software anvendt:

  • Adobe Dreamweaver
  • Adobe InDesign
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Edge Animate
  • FileZilla

Fagområder tilknyttet:

  • Kommunikation og formidling
  • Design og visualisering
  • Interaktionsudvikling
  • Virksomheden

Links

Læring

MARKEDSFØRING
I dette projekt, har jeg lært om markedsføring. Det er første gang, at jeg har undervisning i det, så det jeg lærte det helt fra bunden.

Af teori er jeg blevet præsenteret for de 4P’er, Boston Growth-Share Matrix, Promotional Mix og AIDA. Det var meget lærerigt og brugbart, til når jeg skal designe mere målrettet.

CSR
Inden dette projekt kendte jeg intet til CSR strategier. Jeg havde godt hørt lidt om firmaer, der gør noget godt for miljøet eller samfundet, men det teoretiske og strategiske bag var nyt for mig.
Jeg synes det var et spændende emne at arbejde med, men det var også lidt udfordrende, da jeg ikke kender noget til markedsføring i forvejen.

REKLAMER
Sideløbende med projektet, havde jeg undervisning i reklamer – både online og offline. Selvom jeg bliver bombarderet med reklamer dagligt, lærte jeg om alle de tanker, der ligger bag, for at få modtageren til at agere efter hensigten.

INDESIGN
Min gruppe udarbejdede rapporten i InDesign. I den sammenhæng lærte jeg at lave en indholdsfortegnelse og anvende tabuleringsværktøjet.

UDFORDRINGER
Min største udfordring har været min manglende kendskab til markedsføring.

OPLEVELSE AF PROJEKTET
Projektet endte med at blive lidt løst, fordi vi i gruppen ikke havde et ordentligt overblik over opgaven. Det var en stor kontrast til det afsluttende 1. semesterprojekt, hvor jeg selv havde hele overblikket.
Men jeg har lært, at vi skal være mere strikse med planlægning og deadline, så der hele tiden er overblik.
Dertil skulle vi have holdt flere møder, så alle gruppemedlemmer havde godkendt andres arbejde, og får for at skabe en ensartethed mellem produkterne.

23. februar 2015