Læring for 1. semester

Interaktionsudvikling

HTML og CSS

Inden for dette fagområde, har jeg lært om HTML og CSS helt fra bunden. Inden studiestart kendte jeg intet til det, og vidste kun at internetsider er kodet, men ikke hvordan og i hvilke sprog.

Til at starte med anvendte jeg TextEdit som tekst editor, for at lære HTML og CSS fra bunden uden hjælpemidler som farver eller stavekontrol. Herefter har jeg kort prøvet TextWrangler, men blev introduceret til Adobe Edge Code, som jeg fortrækker at kode i.
Kort inde i portfolio projektets start, blev jeg også introduceret til Adobe Dreamweaver, men jeg følte mig ikke stærk nok i programmet til at kode projektet i programmet.

Gennem de forskellige projekter er jeg stødt på forskellige HTML og CSS problemer, som jeg har lært at løse. I starten af semesteret var det mest syntaks- eller stavefejl, mens det i slutningen er problemer med floating og alignment i en kompliceret kode med mange div’er, klasser og id’er.

Min kommende udfordring er at kode responsivt. Jeg er allerede blevet introduceret til det inden projektstart, men det er ikke en af mine højeste prioriteringer i portfolien.

jQuery

Inden for kodning har jeg også lært lidt om jQuery. I undervisningstimerne har jeg lavet en colorbox, dog var det meste af koden hentet fra nettet, og jeg har lavet opgaver på codecademy.com. jQuery havde jeg meget svært ved at lave i klassen, men det går bedre, når jeg sad derhjemme, hvor jeg kunne fordybe mig ordentligt.

I portfolio projektet er min oplevelse af jQuery en helt anden. Jeg gav mig i kast med det, ud fra noget af det jeg lærte på skolen, fordi jeg havde et ønske om, at få nogle div’er til at komme automatisk frem, samt en hover-menu.

Med lidt hjælp fra tidligere koder samt google-søgninger, har jeg fået det til at fungere, som jeg ønsker inden for den givne tidsramme.

Servere

I første semester har jeg haft en lille smule kontakt med servere og deres funktion. Flere af projekterne har jeg uploadet HTML og CSS-filer ved aflevering.

Til det afsluttende portfolioprojekt købte jeg selv domæne og fik derfor erfaringen inden for det område mht. administrering m.m..

Edge Animate

Min erfaring med Adobe Edge Animate er ikke særlig stor, da jeg mest har arbejdet med programmet til mindre opgaver i undervisningen. Jeg har lavet nogle bannere og slideshows, men føler mig stadig ikke sikker i programmet.

Design og visualisering

Visuel identitet og konceptudvikling:

Inden for design og udvikling lærte jeg først at lave mit første logo i både Photoshop og Illustrator. Under første projekt (WordPress) gjorde jeg mig for første gang også konkrete tanker om, hvordan jeg skulle brande mig selv.
Siden da har jeg lært om visuel identitet og konceptudvikling. Jeg har lært om design briefet og om dets fordele og funktion i designprocessen.

Designprincipper og informationsarkitektur:

Derudover har jeg lært om designprincipper som ensartethed, figurdannelse, lukkethed, nærhed, fleksibilitet og brugbarhed, grupper og æstetik. En anden ting jeg har lært inden for layoutet er informationsarkitektur. Jeg har lært vigtigeden af placeringen for de forskellige elementer i en menu.

Farver og typografi:

Inden for design har jeg lært om farveteori og teori om typografi. Typografi var inden studiet for mig “bare” en smagssag. Jeg anvendte dem, jeg syntes var pæne.
I dag vælger jeg typeface ud fra hvilken teori jeg kender inden for sans serif, serif, display m.fl..

Informationsgrafik:

I dette semester har jeg også lært om informationsgrafik. Jeg har lært at være bevist om, at prioritere informationer i designet og gøre dem forståelige for målgrupperne. Dertil skal informationsgrafik også være spændende at se på, fordi vi i det senmoderne samfund bliver bombarderet med meget information, så det skal skabe ekstra opmærksomhed.

Logo:

En af gengangerne i første semester er design af logo. For næsten alle projekter, har jeg været med til at designe et logo.
Jeg har gennem det halve år lært teori og historier omkring logoer, samt farvernes betydning for logoet.

Layout:

I Adobe InDesign har jeg lært at bruge de mange værktøjer til at lave layout med alignment.
Et af mine små projekter var, at lave en plakat. Her måtte jeg kun benytte typografi og farver, men ingen former.

Kommunikation og formidling

Inden for dette fagområde har jeg lært om kommunikation på nettet og usability.

Kommunikation på nettet:

Når man læser på nettet, læser man i en F-form for at danne et overblik. Bl.a. derfor skal man:

  • Skrive i korte sætninger, hvis publikum rent faktisk skal læse hvad der står på siden
  • Ordvalg skal være konkrete og undlad unødvendig information
  • For at fange en læser, er det vigtigt med overskrifter. Allerede dér vælger læseren, om de vil læse teksten under eller ej
  • For at holde læseren fast, skal man skrive til sanserne
  • Forstå sin læser og skrive til den

Disse ting prøver jeg at lære, men det er svært for mig, fordi jeg er vandt til det modsatte i gymnasiet.

Usability:

Inden for usability har jeg lært om ekspertvurdering, kortsortering, brugertest og gangstertest. Disse tests er alle med til at undgå og rette op på fejl på websites. De er et værktøj, der hjælper til en bedre kommunikation mellem afsender og modtager.

Virksomheden

PBS og WBS:

Inden man går i gang med et projekt, er det vigtigt at lave en plan for processen. Det kræver bl.a. en Product Breakdown Structure og Work Breakdown Structure. Disse gav lidt problemer i starten med at skelne imellem, men giver efterhånden mening.

Gantt-kort og planlægning:

Til planlægning kræver det også et Gantt-kort for at se hvad der skal laves hvornår og i hvilken rækkefølge. Den giver et godt overblik over hele projektet og dets faser.

Kendskab til Gantt-kort har lært mig vigtigheden af planlægning. Jeg er blevet opmærksom på, hvor vigtigt det er at have overblik over projektet, når det er i en størrelse jeg ikke er vant til, samt for at holde overblik over de forskellige ressourcer.

Girafsprog og kommunikation:

Inden for fagområdet har jeg også lært, hvor vigtigt det er med en ordentlig kommunikation i grupper. Det kræver respekt og opmærksomhed, for at komme ud med det bedst mulige produkt fra en gruppe.

Til det har jeg lært om girafsprog og 6 tanke hatte.

Virksomheder:

I undervisningen har jeg modtaget en masse information om virksomheder. Herunder om organisationsstruktur og -kultur.

Derudover er jeg blevet undervist i analysemodeller, der er med til at skabe en bæredygdig virksomhed. Blandt dem er S.W.O.T analyse, risiko analyse, business case, business model og elevator speech.

Forventninger og fortsat læring

Forventninger til studiet

Min forventninger til studiet inden studiestart handlede mest om at kunne lave hjemmesider. Jeg var ikke helt klar over hvordan, men jeg glædede mig til at komme i gang.
Her ved slutningen af første semester er kodning forsat det område, som jeg er mest begejstret for.

Jeg er overrasket over, hvor omfattende uddannelsen er. Jeg havde ikke regnet med, at få så meget viden om virksomheder. Jeg troede at fagområdet “Virksomheden” primært handlede om at kende virksomheden som en kunde og analysere sig frem til deres visuelle identitet.
Det er dog en positiv overraskelse, som jeg er glad for at kunne tage med i erhverslivet på den anden side af uddannelsen.

Inden studiestart troede jeg også, at jeg kom til at redigere flere billeder i Photoshop. Det er dog inden skuffelse, da arbejdsopgaverne er erstattet af nogle mere interessante og udfordrende.

Jeg er samlet set positivt overrasket over alsidigheden i uddannelsen, som jeg er taknemlig for.

Fortsat læring

Kodning især fanger mig, så når jeg får eller ser en god idé, søger eller spørger jeg mig frem til en løsning. Det er en fantastisk følelse, når man selv finder svar og lærer noget nyt, frem for at få det serveret på et sølvfad.

Fordi mit fokus og tålmodighed primært er på kodning, har jeg brug for at lære de kreative Adobe programmer bedre at kende. Jeg har ikke brugt dem lige så ofte og har derfor ikke lært så meget.

Mit mål for andet semester er, at have mere fokus på det kreative, men stadig bevare fokus på kodning.

13. januar 2015