Game Design

Semesterets 2. opgave var, at lave designet til et spil, som to datamatikere studerende programmerede. Vores fokusområde lå på design af hjemmeside, hvor spillet skulle vises fra, og design af figurer og baggrunde.
Dette var første samarbejde med et andet studie.

Software anvendt:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Edge Code
  • TextWrangler
  • TextEdit
  • FileZilla

Fagområder tilknyttet:

  • Kommunikation og formidling
  • Design og visualisering
  • Interaktionsudvikling

Links

  • Opgavebeskrivelse (pdf)
  • Link til spil

Remake

Hjemmesiden

På det reviderede site, har jeg lavet menuen fixed, så den er ens med footeren. Derudover har jeg ændret overskrifterne h1 til typefacen “Press Start 2P”, for at understrege det ønskede retro look.

Figurer

Figurerne med hvide kanter (æble og cola flaske) har jeg tegnet på ny. Jeg tegnede æblet i 400 x 400 px, men gemte dem som png-24 i 40 x 40 px.

Link efter remake.

Læring

HTML
Min kompetencer inden for html er blevet væsentligt forbedret i dette projekt. Her fik jeg for alvor mere føling med at oprette flere undersider og linke sider og filer med hinanden. Jeg arbejdede med footer, baggrundsbillede, links til fonts og med flere div’er, som gjorde det sværere at holde styr på.

SAMARBEJDE
Et andet formål med opgaven var samarbejde. Jeg skulle arbejde sammen med en anden multimediedesignerstuderende og to datamatikerstuderende. Vi skulle bl.a. arbejde sammen om at formulere et high concept statement, som jeg ikke kendte til.

UDFORDRINGER
Derudover var den ene udfordring kommunikationen mellem de forskellige uddannelser, da vi ikke kender hinandens fagområder, og dermed har svært ved at forstå hinandens termer.

Den anden udfordring bestod i, at samarbejde uden at mødes så mange gange, fordi vi havde undervisning på forskellige tidspunkter af dagen.

PHOTOSHOP
I Photoshop lærte jeg at tegne ting fra bunden og ikke kun redigere et billede. Her lærte jeg at arbejde med pixel-størrelser og få figurer m.m. til at have den rigtige størrelse ud fra en dialog med datamatikerne.

Derudover havde jeg store problemer med hvide pixels rundt om figurerne, men lærte aldrig at få dem væk, selv efter adskillige forsøg.

11. oktober 2014